PSYLB

PSYLB staat voor Psychologiepraktijk Leonie Bakker. 
PSYLB biedt zorg op maat.
Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. 

Even voorstellen

Ik ben Leonie Bakker. In 1998 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit met als afstudeerrichtingen Neuropsychologie, Kinder- en Jeugdpsychologie. Daarna heb ik de postdoctorale opleidingen gevolgd tot Gezondheidszorg psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut, Eerstelijnspsycholoog, EMDR therapeut en CSR Coach.

Als GZ psycholoog heb ik ervaring opgedaan in psychologisch onderzoek en behandeling van een verscheidenheid aan psychische problemen binnen de eerstelijnszorg. In 2005 ben ik mijn eigen praktijk gestart.

Psychologen zijn gehouden aan de beroepscode zoals vastgelegd in de wet (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), waaronder het tuchtrecht valt. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van onze deskundigheid en kwaliteit. Ik ben geregistreerd bij  BIG met registratienummer 19038412525.

 

Tijdens vakanties of ziekte wordt door gelijkwaardig gekwalificeerde collega's waargenomen. 

De praktijk is geopend  op donderdag en vrijdag. 

Kwaliteit

PSYLB hecht veel waarde aan kwaliteit. De praktijk is verbonden aan verschillende beroepsverenigingen en Leonie is als behandelaar ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er wordt voldaan aan wettelijk gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden waaronder intercollegiale toetsing. Zo bent u bij PSYLB verzekerd van de beste behandeling van dit moment.
 
Uw rechten als cliĆ«nt zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Verder is PSYLB gehouden aan de beroepsethiek van het NIP. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, dat u recht heeft op inzage in uw dossier en dat er zonder uw toestemming geen gegevens worden verstrekt aan derden/andere behandelaars. Het kwaliteitsstatuut is goedgekeurd per 1 november 2016 en is opvraagbaar in de praktijk.  Meer hierover leest u op de website van het Zorginstituut Nederland.

Indien u ontevreden bent over het contact of de hulpverlening kunt u dat uiteraard bij Leonie Bakker aankaarten. Uw klacht zal serieus genomen worden en er zal getracht worden samen tot een oplossing te komen.

Indien er niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden kunt u de klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP. Informatie over de klachtenregeling is te verkrijgen bij de praktijk. 

Curriculum Vitae

Beroepskwalificaties

Created with Sketch.

Leonie Bakker is geregistreerd als:


Daarnaast is Leonie Bakker aangesloten bij:

Werkervaring

Created with Sketch.

2021 - heden

GZ-psycholoog en behandeling bij GGZ-instelling De Rietkamp, locatie Hengelo en Eibergen.

2018 - 2019 

GZ-psycholoog en Behandelaar PSYTREC bij Centrum voor Psychotrauma locatie Bilthoven.

2015-2018

Docent bij Bureau Binnen de Lijnen en het NTI


2005 - heden

Zelfstandig gevestigd in Basis GGZ praktijk in Bilthoven als:


2004 - 2007

Psycholoog bij PratenOnline chat hulpverlening met jongeren tussen 12 en 22 jaar met depressie.

2004 - 2005 

zwangerschapsverlof vervanging van diverse collega's in een eerstelijns psychologen praktijk te Utrecht.

2001 - 2003

Zelfstandig gevestigd Neuropsycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP in een vrijgevestigde praktijk voor kinderen met leer en ontwikkelingsmoeilijkheden OPPU te Huis ter Heide.

Studie & nascholing

Created with Sketch.

2021

 • VGCt najaarscongres, november 2021
 • EACBT congres Dublin, september 2021
 • Cursus Gehechtheid (Lemion, L. Eurelings en M. Appelo) oktober-december 2021
 • EMDR congres april 2021 

2020

 • Diagnostiek voorbij de DSM V (symposium Lemnion, L. Eurelings)
 • Regressie therapie opleiding 2019-2020 (Tasso International)
 • Trauma opstellingen (Zielsbelang W. de Vries)
 • EMDR en Depressie (M. Hase)  

2019

 • EMDR en SOLK (Y. Rood en C. de Roos)
 • EMDR en Angststoornissen (E. ten Broeke en A. de Jong)

2018

EMDR vervolg (Rinogroep, HJ Oppenheim) 

2017

 • EMDR (Rinogroep, HJ Oppenheim)
 • Cursus trauma en gehechtheid. (Rinogroep: J de Waal) 

2016

Trainingsdag train de trainer: 'Dit is je leven', gebaseerd op positieve psychologie (E.Bohlmeyer) 

2015

 • Symposium 'Het onverklaarde verklaard' over ongedifferentieerde somatoforme stoornissen (Medilex)
 • Cursus Motiverende gespreksvoering (RINO Noord Holland: Th. Koetsier) 

2014

 •  Cursus DSM-5 bij persoonlijkheidstoornissen (A. Sprey opleidingen)
 •  Cursus Suicidepreventie (RINO Noord Holland: A. Kerkhof)
 •  Congres EACBT Den Haag 

2013

 • CSR conferentie Stress, lijf en brein
 • Congres Broers en zussen van speciale en gewone kinderen (Lannoo Campus) 

2012

 • Opleiding tot CSR Coach (CSR centrum)
 • CSR conferentie
 • Cursus Psychofarmacologie (Rino groep M. Sonnen) 

2010

 • Cursus Schematherapie (M. Nadort)
 •  Symposium Behandeling van Insomnie (BSL)
 •  Lustrumdag sectie Angststoornissen GAS (VGCt sectie angststoornissen)
 •  VGCt Najaarscongres
 •  Congres WCBCT Boston 

2009

 • Opleiding Integratieve multimethodische psychodiagnostiek deel 1 (E.H.M. Eurelings-Bontekoe en W.M. Snellen)
 • Workshop Verbeter jezelf in 125 minuten (CW Korrelboom)
 • Workshop Oplossingsgerichte therapie (B Furman)
 • VGCt najaarscongres 

2003 - 2008

Opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt, met name veel cursussen van M.O. van Rhijn (IBSR methode). 
Supervisie van M.O. van Rhijn (IBSR methode), E.H.M. Eurelings Bontekoe (Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek), H. Cladder (Oplossingsgerichte therapie) en Groepsleertherapie bij J.L.H. Vugts (ACT).

 • Basis Introductie en verdiepingscursus Gedragstherapie (ICTEL: M.O. van Rhijn)
 • Cognitieve Gedragstherapie bij Adolescenten (ICTEL: M.O. van Rhijn)
 • Cognitieve gedragstherapie bij relaties (ICTEL: M.O. van Rhijn)
 • Cognitieve Gedragstherapie bij kInderen en Jeugdigen (Da Vinvi instituut: G. Mulder)
 • Dynamische profielinterpretatie bij persoonlijkheidsdiagnostiek (LVE: E.H.M. Eurelings-Bontekoe)
 • Oplossingsgerichte korte Psychotherapie (PAO: J.M. Cladder)
 • studiedag Leegte een leemte gevuld (Benecke)
 • studiedag Gehechtheid (Benecke)
 • VGCt Najaarscongressen 2005-2006-2007-2008
 • Congres EACBT Barcelona 2007

2005 - 2007

Registratie traject/Opleiding Eerstelijns psycholoog LVE.

2000 - 2005

Opleiding i.v.m. overgangsregeling voor GZ-psychologen:

 • Valkuilen en mogelijkheden bij adviesgesprekken met ouders (Rino groep: AJP van Voorst)
 • De vrijgevestigde praktijk in de GGZ (Rino NH: A van Buuren)
 • Werken met gedragsvragenlijsten (Rino NH: R. Heinrich)
 • Praten met kinderen; de kunst van luisteren (Rino NH: HH Hofstede)
 • Stressbestendigheid en plezier in het werk (Rino NH: Th. IJzermans)
 • Wetenschappelijke achtergronden van leerproblemen (Instituut voor didactiek en onderwijspraktijk VU Amsterdam)
 • Ethiek voor gezondheidszorgpsychologen (Rino groep: J. Bravenboer ea)
 • Dyslexie; theorie, diagnostiek en hulpverlening (PAO: A. Van der Leij) 

1998 - 2000

Postdoctorale opleiding European Graduate school of Child Neuropsychology.

1993 - 1998

Vrije Universiteit te Amsterdam, Faculteit Psychologie en Pedagogiek:

 • Psychodiagnostiek-aantekening NIP
 • Afstudeerrichtingen: Neuropsychologie en Kinder- & Jeugdpsychologie
 • Scriptie: "Cognitieve deficiĆ«nties bij long-term survivors van pediatrische hersentumoren"